ออกแบบและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปครบวงจร

โทรศัพท์ : 038-320150 แฟ็ก : 038-320190 Line ID : mkmodular อีเมล์ info@modular-thailand.com Modern Modular Company

สินค้า/Product

โรงแรมสำเร็จรูป

โรงแรมสำเร็จรูป

โรงแรมสำเร็จรูป หรือ โรงแรมโมดูลาร์ เป็นนวัตรกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัย ออกแบบโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านโมดูลาร์ โครงสร้างแข็งแรงผลิตจากเหล็กที่มาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการผุกร่อนได้เป็นอย่างดี ควบคุมคุณภาพด้วยวิศวกรชั้นนำของประเทศ การตกแต่งภายในคัดสรรจากวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำแต่ละยูนิตมาต่อกันได้หลายชั้น ตามแนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัยสำเร็จรูป สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันรูปแบบการใช้งานรวมถึงวัสดุตกแต่งด้วยตัวคุณเอง ผลิตได้รวดเร็วจากเครื่องมือและกระบวนการโรงแรมที่ทันสมัย สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่ใหม่ได้โดยง่าย สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างได้

ขั้นตอนการสร้างโรงแรมสำเร็จรูป/โรงแรมโมดูลาร์

ขั้นตอนการสร้างโรงแรมสำเร็จรูป/โรงแรมโมดูลาร์

สร้างยูนิตโมดูลาร์

โมเดิร์น โมดูลาร์

การสร้างยูนิตโมดูลาร์จะสร้างโดยใช้มาตราส่วนและจำนวนตามที่ลูกค้าต้องการ ใน 1 ยูนิตจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วน เช่น ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องอาศัย

ขั้นตอนการสร้างโรงแรมสำเร็จรูป/โรงแรมโมดูลาร์

การขนส่ง

โมเดิร์น โมดูลาร์

การขนส่งหน่วยโมดูลาร์ เราจะขนส่งยูนิตที่ทำการติดตั้งและตกแต่งภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ละยูนิตไปยังหน้างาน

ขั้นตอนการสร้างโรงแรมสำเร็จรูป/โรงแรมโมดูลาร์

การติดตั้งโรงแรมสำเร็จรูป

โมเดิร์น โมดูลาร์

สำหรับการติดตั้ง เราจะนำหน่วยโมดูลาร์แต่ละยูนิตที่ประกอบแล้วเสร็จมาทำการเชื่อมต่อโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการสร้างโรงแรมสำเร็จรูป/โรงแรมโมดูลาร์

การตกแต่งเก็บงาน

โมเดิร์น โมดูลาร์

การตกตแต่งเก็บงานเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะคำนึงถึงความสวยงาม ทั้งภายนอกและภายใน และการจัดวางติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ พร้อมสำหรับการเข้าอยู่อาศัย

สนใจสร้างโรงแรมสำเร็จรูป สอบถามได้ที่

โมเดิร์น โมดูลาร์

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

038-320-150 (Office)

081-781-1050 (Office 1-2-Call)

Line ID : mkmodular

094-483-2389 (คุณธงชัย MKT)

ผลงานของเรา